Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015






















ΜΑΞ ΕΡΝΣΤ, ΣΤΑΥΡΩΣΗ, 1913