Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΩΜΕΝΗ




Κάθε βράδυ
Στο κρεβάτι του
Άλλαζε ερωμένη

Κάθε πρωί
Όταν ξύπναγε
Έβλεπε δίπλα του
Την ίδια γυναίκα

Κι όταν σηκωνόταν
Και κοιταζόταν
Στον καθρέφτη
Δεν έβλεπε κανέναν



Γιάννης Βούλτος